Van harte welkom op de website van de Gabriëlschool.

De Gabriëlschool is een school voor basisonderwijs volgens het Jenaplanconcept op Katholieke grondslag.
Rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen zijn binnen onze school belangrijke pijlers, waarbij onze visie altijd leidend is.

'Samen Uniek'

De Gabriëlschool heeft twee locaties in Putten:

 

Hoofdlocatie: De Kelnarij
Kelnarijstraat 40
3881 CC Putten
0341 351959


Dependance: Bijstergoed
Jan Nijenhuisstraat 77
3882 HS Putten
0341 354344

 
Op deze site kunt u kennismaken met:

  • Onze uitgangspunten
  • Onze stamgroepen
  • Ons team
  • De locatie De Kelnarij
  • De locatie Bijstergoed
  • Schooldocumenten als schoolplan en schoolgids
  • Onze oudervereniging
  • Onze medezeggenschapsraad
  • De vorm waarin de kinderopvang en tussen- en naschoolse opvang geregeld is

Kortom: alles waar ons Jenaplanonderwijs op De Gabriëlschool  voor staat


Samen uniek

Print deze pagina | Inloggen