Gabriëlschool

De Gabriëlschool is een katholieke Jenaplanschool voor basisonderwijs. Onze school ziet ieder kind als een unieke persoonlijkheid, die zijn eigen identiteit mag ontwikkelen. De school is een plek waar een kind kan leren, werken en leven, samen met andere kinderen en met begeleiding van ouders en professionele opvoeders. 

Wij willen in elk kind talenten ontdekken en kinderen nooit opgeven. Vanuit onze katholieke grondslag en uitgangspunten willen wij ieder kind een veilige plek geven. In de afgelopen jaren heeft ons team zich de daarvoor benodigde deskundigheid eigen gemaakt. 

 

Jenaplan

Jenaplanonderwijs gaat uit van twintig basisprincipes, waarvan het eerste principe is: Ieder kind is uniek. Onderlinge verschillen zijn niet lastig, maar juist een verrijking. Net als in een gezin heeft niet elk kind op hetzelfde moment dezelfde hoeveelheid aandacht nodig. En net als thuis kan dit per kind en situatie voortdurend wisselen. Uitgangspunt van onze school is: Wat heeft elk kind nodig?

Een Jenaplanschool wordt gekenmerkt door een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier worden uitgedaagd zich als totale persoon te ontplooien. Tegelijkertijd wordt samenwerken sterk gestimuleerd. Kinderen leren ook van elkaar en met elkaar.

In een Jenaplanschool staan onderwijs en opvoeding naast elkaar. Het onderwijs heeft altijd als doel de wereld te ontdekken. Dat betekent dat de leerstof niet uitsluitend vanuit leerboeken kant en klaar kan worden aangeleerd. Het onderwijs sluit aan op de wereld om ons heen. Als kinderen komen met zaken die op dat moment hun interesse blijken te hebben, kan van daaruit individueel of groepsgewijs wereldoriëntatie plaats vinden. Zo is er sprake van een natuurlijk leerproces. Leerstof is geen doel, maar een middel om de wereld te verkennen.

SKO
De Gabriëlschool maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Meentweg 14 te Lelystad. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van het SKO.