Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang
De Gabriëlschool werkt voor de kinderopvang (bso) samen met Kindcentrum Putten en Kiekeboe. Kindcentrum Putten heeft zijn bso-locatie in hetzelfde gebouw als onze schoolvestiging Bijstergoed. Voor buitenschoolse opvang bij Kiekeboe worden de kinderen opgehaald. Voor de TSO (Tussenschoolse opvang) maakt de school gebruik van Kiekeboe. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van onze partners:

 

Overblijven
Soms is het nodig dat uw kind(-eren) tussen de middag op school kunnen blijven. De Gabriël- school biedt leerlingen op de locaties Kelnarij en Bijstergoed de gelegenheid om tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt georganiseerd door Kiekeboe. Kiekeboe organiseert op de Gabriëlschool het overblijven (TSO). De visie van Kiekeboe draagt bij aan een prettige dagindeling voor uw kind(eren) en voor uzelf. Kiekeboe staat voor kwalitatief goede en veilige tussenschoolse opvang. In het pedagogisch beleid van Kiekeboe kunt u hierover meer lezen.

Aanmelden/Afmelden
Via de overeenkomst die u kunt opvragen bij Kiekeboe, kunt u uw kind(eren) aanmelden voor tussenschoolse opvang. Uw inschrijving blijft de gehele schoolperiode geldig. U kunt uw inschrijving per post opsturen naar Stichting Kinderopvang Kiekeboe Putten, Boekweitstraat 20, 3882 GN Putten of u kunt deze mailen naar info@kiekeboeputten.nl. Kiekeboe gaat ervan uit dat uw kind op de opgegeven overblijfdagen aanwezig is. Als uw kind een keer niet komt overblijven, dan verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven via een e-mail (info@kiekeboeputten.nl ).

Wijze van betalen

Voor de betaling van het overblijven maakt Kiekeboe gebruik van automatische incasso. Op die manier hoeven kinderen niet met geld naar school. Wel zo veilig en handig! Incassering vindt maandelijks achteraf plaats op basis van daadwerkelijk afgenomen dagen. Voor deze automatische incasso dient u een machtiging af te geven. Dat doet u door het ondertekenen van de overeenkomst die u ontvangt bij inschrijving.  De overeenkomst dient tevens als machtiging.