Downloads

Schoolgids:
Elk jaar brengt de Gabriëlschool een nieuwe schoolgids uit. In de schoolgids kunt u lezen wat de opzet van ons onderwijs is, hoe wij de zorg voor de kinderen hebben ingericht, wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van onze school kunnen verwachten, wat wij willen met onze school en wat wij doen op school.Klik hier voor de schoolgids 2021-2022

Schoolplan:
In dit schoolplan kunt u de beleidsplannen zien voor de komende jaren. Klik hier voor het schoolplan 2021-2022.

NPO
Vanwege achterstanden rondom Corona is er budget beschikbaar gesteld om deze achterstanden in te halen. Dit zogenoemde NPO plan kunt u hier vinden. 

Schooltijden:
Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de schooltijden. De onderzoeksaanpak kunt u hier downloaden. 
De presentatie vindt u hier

Aanmeldformulieren
Een goede overweging voor een school vinden wij van groot belang. Daarom kan een inschrijving alleen geschieden na een intakegesprek. Voor een gesprek kunt u contact opnemen met de school. 

Jaargids:
Naast de schoolgids maakt de school gebruik van een jaargids. In deze jaargids vindt u o.a. de jaarkalender en praktische informatie over de school. Klik hier voor de jaargids 2021-2022.

Onderbouwboekje:
Wanneer kinderen voor het eerst bij ons op school komen, moeten zij én hun ouders wennen aan het reilen en zeilen op school. Hiervoor hebben we een onderbouwboekje gemaakt, waarin specifiek aandacht is voor nieuwe kinderen en hun ouder(s).Klik hier om het onderbouwboekje te downloaden.

Jaarverslagen:
Elk jaar stelt onze school een jaarverslag op. In het jaarverslag kunt u teruglezen welke activiteiten de school het afgelopen schooljaar heeft ondernomen. Klik hier voor het jaarverslag 2021-2022.

MR:. 

Oudervereniging:

Verlof:                
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor één dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van uw kind om school te moeten missen!
Klik hier voor de folder over leerplicht.
Klik hier voor de folder over vrijstelling van leerplicht.
Klik hier voor de folder over verlof buiten de schoolvakanties.
Klik hier voor het aanvraagformulier voor vrijstelling voor 10 dagen of minder.
Klik hier voor de werkgeversverklaring zelfstandig ondernemer.
Overige formulieren kunt u vinden op de website van leerlingenzaken Regio Noord-Veluwe.

Heropening Gabriëlschool
Het (vernieuwde) protocol rondom de heropening n.a.v. het Corona-virus kunt u hier vinden.