Groepen

Een Jenaplanschool zit anders in elkaar dan een andere school. Het opvallendste verschil is dat een Jenaplanschool stamgroepen heeft in plaats van jaarklassen. In een stamgroep zitten twee of drie leerjaren bij elkaar.

Het systeem van stamgroepen is een bewuste keuze. Verschillen tussen mensen zijn bindende elementen: de een vult de ander aan, er is verrijking  mogelijk. Er is in elke groep een mix van kinderen van verschillende leeftijden, niveaus en achtergronden, die gezamenlijk onderwijs krijgen. In een stamgroep is de spreiding van het ontwikkelingsniveau onder kinderen groot. Hierdoor wordt het leren aan en van elkaar bevorderd, is de rivaliteit kleiner en wordt de samenwerking gestimuleerd. Daarnaast heeft de stamgroep een sociaal vormend karakter. Kinderen zijn achtereenvolgens ‘jongste’ en ‘oudste’ en deze cyclus keert terug. Dat is voor de kinderen een waardevolle ervaring. Een ander groot voordeel is dat de stamgroepleider en kinderen in twee opeenvolgende jaren samenwerken. Hierdoor is de continuïteit in begeleiding en zorg gewaarborgd. 

Kelnarij Bijstergoed

Bevers
Dolfijnen
Vossen
Beren
Uilen
Adelaars

Kikkers
Salamanders
Valken
Giraffen
Olifanten
Paradijsvogels
IJsvogels