Olifanten

De olifantengroep is één van de middenbouwgroepen op locatie Bijstergoed. In de olifantengroep zitten 25 kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De kinderen zijn dus 5 tot 9 jaar oud. Als u het gebouw binnenkomt zitten wij de trap op naar boven aan de rechterkant in het gebouw. Wij kijken uit op het speelplein en het ‘ronde plein’ waar de fietsen worden neergezet.

De olifanten hebben iedere dag dezelfde juf: juf Marlies. Zij geeft voor het derde jaar op rij met veel plezier les aan de olifantengroep.