Dolfijnen

 

De Dolfijnen zijn de kinderen uit de onderbouwgroep op locatie Kelnarij. Samen met juf Tineke en juf Monique hebben we het erg fijn met elkaar.

We werken met verschillende thema’s. Zo hebben wij de eerste weken het thema “dit ben ik” en groepsvorming. We hebben met elkaar al veel spelletjes gespeeld, ik-kringen gehouden, appelmoes gemaakt, een echte yogales gekregen en een ‘blote voetenpad’ gelopen. We leren veel door te ervaren, door te doen. We halen mensen in de groep en gaan ook met elkaar erop uit. De ouders worden betrokken bij de thema’s.

Ook leren we veel van en met elkaar. Jongsten van oudsten, maar ook andersom! Het sociale aspect is zeer belangrijk en o.a. in de Kanjertraining leren we hoe we met elkaar omgaan en hoe je voor jezelf opkomt.

Spel, werk, gesprek en viering geven ons de basis voor de dingen die wij samen in de groep doen.

We werken met verschillende thema’s. Zo hebben wij al gewerkt over ‘ziek zijn’ en ‘feest’. We leren veel door te ervaren, door te doen.

Ook leren we veel van en met elkaar. Jongsten van oudsten, maar ook andersom! Het sociale aspect is zeer belangrijk en o.a. in de Kanjertraining leren we hoe we met elkaar omgaan en hoe je voor jezelf opkomt.

Spel, werk, gesprek en viering geven ons de basis voor de dingen die wij samen in de klas doen.